Arhivi Kategorije: Nerazvrščeno

Nujno varstvo otrok v tednu od 16. 11. 2020 – 20. 11. 2020

Spoštovani starši,

trenutno veljavni ukrepi na področju predšolske vzgoje se bodo podaljšali še za 14 dni. Dokončno obvestilo bomo objavili, ko bomo prejeli navodila s strani resornega ministrstva.

Prosimo vas, da nam sporočite morebitne nujne potrebe po varstvu zdravih otrok staršev, ki delajo in si drugače ne morejo zagotoviti varstva. 

V času zaprtosti vrtca so starši opravičeni plačila oskrbnine, razen v primeru koriščenja nujnega varstva otroka.

Vsi tisti, ki boste v prihodnjem tednu potrebovali nujno varstvo, nam prosimo to sporočite na email vrtca (vrtecpodgrad@gmail.com) do 13. 11. 2020, do 12.00.

Ostanite zdravi.                                                                strokovni aktiv vrtca

1. 9. 2020 – nov začetek

Spoštovani starši.

Veselimo se novega šolskega leta in v želji, da ostanemo vsi skupaj zdravi, se bomo skušali držati higienskih priporočil NIJZ za vrtce za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2.

PRIHOD V VRTEC IN ODHOD IZ VRTCA

Za vse otroke 1. 9. 2020 oziroma ob prvem prihodu otroka v vrtec v šolskem letu 2020/2021 starši ponovno izpolnite Izjavo staršev pred prihodom otroka v vrtec. Na otrokovem znaku v garderobi vas bo poleg ostalih soglasij čakal tudi ta natisnjen obrazec.

Otroka v vrtec pripelje in iz vrtca odpelje eden od staršev oziroma ena zdrava odrasla oseba.

Pri prihodu v vrtec upoštevajte  razdaljo (1,5 – 2m)  do vzgojiteljice, drugih otrok in staršev. Razkužite si roke ob prihodu v vrtec in uporabljajte masko. Pri vstopanju v vrtec počakajte na prosto mesto na rdeči črti. V garderobi naj bodo naenkrat največ 2 starša.

Starši odpeljete otroka v garderobo, kjer mu pomagate pri preobuvanju in ga pospremite do vrat igralnice. Po prihodu v igralnico si ob spremstvu vzgojiteljice otrok umije roke z milom in vodo.

Po oddaji in prevzemu otroka starši čimprej zapustite vrtec. Zadrževanje odraslih v vrtcu ni dovoljeno.

Otroci v vrtec ne prinašajo igrač od doma. »Ninice« in dude so v podpisani vrečki na otrokovem znaku. Prav tako naj bo na otrokovem znaku nahrbtnik z otrokovimi rezervnimi oblačili.

OTROKOVO ZDRAVJE

V vrtec pridejo le zdravi otroci.  Otroka, ki ob prihodu v vrtec kaže znake bolezenskega stanja (vročina, driska, bruhanje, povečan izcedek iz nosu, vnetje oči, izpuščaji in drugo), strokovna delavka ne sprejme v oddelek.  Otrok se lahko v vrtec vrne 48 ur po tem, ko zadnji bolezenski znaki izzvenijo.

Starši spremljate zdravstveno stanje otroka in v primeru, da zboli, obvestite vrtec in otroka ne pripeljete v vrtec.

Če med bivanjem otroka v vrtcu nastopijo bolezenski znaki, strokovna delavka takoj obvesti starše. Starši ste dolžni priti po otroka čim prej. V kolikor je mogoče, otrok počaka starše v ločenem prostoru, v spremstvu strokovne delavke. Starši se o nadaljnjih ukrepih glede otrokovega zdravja posvetujete s pediatrom.

Če je pri otroku potrjena okužba s COVID-19, starši o tem obvestite vrtec. Vrtec o tem obvesti Nacionalni inštitut za javno zdravje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. NIJZ začne voditi epidemiološko preiskavo. Vrtec ukrepa po navodilih regijskega epidemiologa.

UVAJANJE OTROK V VRTEC

Staršem priporočamo, da je z otrokom na uvajanju vedno prisoten isti starš.

Starši v igralnici uporabljajo zaščitno masko. Pred vstopom v igralnico si razkužijo roke in se preobujejo v copate.

V času prisotnosti v igralnici starši ostajajo na enem mestu, skrbijo za svojega otroka ter vzdržujejo ustrezno razdaljo do drugih otrok in staršev ter strokovnih delavk.

Po odhodu otrok, ki se uvajajo in staršev, prezračimo in razkužimo igralnico.

Uspešno in zdravo šolsko leto želimo vsem.

POLETJE V VRTCU

Poletje nudi nešteto stvari,

tudi v vrtcu se vse bolj sproščeno zdi.

Veliko časa zunaj preživimo – hiter sprehod,

potem pa že senco lovimo.

V gozdičku se igra kar sama zgodi,

včasih si prinesemo igrače,

največkrat pa se igramo kar z naravnimi stvarmi.

Ustvarjamo s kamenčki, pojemo, plešemo, rišemo morje,

telovadimo in ob pravljicah bogatimo naše besedno obzorje.

In še nekaj se dogaja – stara šola počasi zgodovina postaja.

Kmalu poletna meseca bosta pomahala v slovo,

veselimo se novih začetkov,

ko bo zagotovo spet vsem skupaj lepo!

Na povezavo klikni, da si lahko ogledaš tudi fotografije.

DELOVANJE VRTCA OD 1. 6. 2020 DALJE

Od 1. 6. 2020 dalje vrtec deluje po nekoliko spremenjenih pravilih kot običajno.

Glede na priporočila NIJZ in ostala navodila MIZŠ bomo delo prilagodili tako, da bo potekalo čim bolj nemoteno in otrokom prijazno. Otroci bodo nastanjeni v matične igralnice. Ob prihodu v vrtec si bodo umili roke. Pozornost bomo posvečali povečani skrbi za higieno. Ob upoštevanju navodil bomo skušali biti čim bolj življenjski in otrokom prijazni. Pogovorite se z otroki o ponovnem vstopu v vrtec, da bo le ta manj stresen.

Prvi dan prihoda otroka v vrtec starši oddate izpolnjeno Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec vzgojiteljici, ki bo otroka sprejela.

Vhod v vrtec je za skupino Miške iz terase – vstopate skozi vrata zelene ograje. Skupini Miške in Pikapolonice imata vhod kjer običajno.

Starše prosimo, da se držite priporočil in navodil, ki so zapisana spodaj (varnostna razdalja z drugimi starši in otroki (1,5 – 2 m) – na hodniku je naenkrat en starš in otrok/a, starši nosite masko in si pred vrtcem razkužite roke) in v vrtec pripeljete le zdrave otroke.

 

Beri naprej

OBVESTILA STARŠEM OB ODPRTJU VRTCA ZA OBDOBJE 18. 5. 2020 – 29. 5. 2020

Spoštovani starši.

V ponedeljek, 18. 5. 2020, z veseljem odpiramo naš vrtec. V skupinah pričakujemo otroke, za katere ste nam sporočili, da pridejo. Prijavljenim otrokom, ki v vrtec ne bodo prišli, bo plačilo vrtca zmanjšano za stroške prehrane. Prosimo vas, da se držite napisanih ur na prijavnici, da bo sprejem lahko nemoteno potekal.

Glede na priporočila NIJZ in ostala navodila MIZŠ smo prilagodili skupine, da bo delo potekalo bolj nemoteno in otrokom prijazno. Skupine bodo stalne za naslednjih 14 dni, tako s stalnimi otroki kot vzgojiteljicami. O tem, v kateri skupini bo vaš otrok, vas bomo obvestili preko sporočila na mail. Pogovorite se z otroki o ponovnem vstopu v vrtec, da bo le ta manj stresen. V vrtcu bomo skušali ob upoštevanju navodil biti čim bolj življenjski in otrokom prijazni. Beri naprej

Obvestilo za starše – ODPRTJE VRTCEV 18. 5. 2020

Spoštovani starši,

vrtci se bodo začeli postopno odpirati s ponedeljkom, 18. 5. 2020. Delo bo organizirano na podlagi priporočil Ministrstva RS za izobraževanje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Zavoda RS za šolstvo.

Da lahko pripravimo vse potrebno, potrebujemo podatke o številu otrok, ki se bodo 18. 5. vrnili v vrtec in čas njihovega bivanja v vrtcu. Prosimo vas, da za vsakega otroka, ki se bo v vrtec vključil v času od 18. 5. do 29. 5. 2020, izpolnite vprašalnik na povezavi do torka, 12. 5. 2020 do 18.00.  Sprejem vaše prijave vam bomo potrdili s povratnim sporočilom s povzetkom napisanega. V kolikor povratnega sporočila ne prejmete, nas prosim kontaktirajte na telefonsko številko 040306822. Podatke o številu prijavljenih otrok moramo vrtci sporočiti tudi na pristojno ministrstvo. Beri naprej

POZIV ZA VPIS V VRTEC

Obvestilo o podaljšanju roka za vpis v vrtce

Občina Ilirska Bistrica in vrtci na območju občine obveščamo starše, da je rok za vpis v programe predšolske vzgoje v šolskem letu 2020/2021 od 23. 3. 2020 do vključno 3.4.2020.

Vpisno dokumentacijo (vpisni list vrtec_20_21) naj starši v vrtec posredujejo po elektronski pošti (vrtecpodgrad@gmail.com) ali navadni pošti (OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad, vpis v vrtec, Podgrad 99b, 6244 Podgrad).

Tisti, ki boste vpisni list poslali po navadni pošti, prosim napišite sms na številko 040306822. Na tej številki lahko dobite tudi dodatne informacije glede vpisa v vrtec. Hvala.

POZIV ZA VPIS V PROGRAME PREDŠOLSKE VZGOJE V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 V ENOTE VRTCEV PRI OSNOVNIH ŠOLAH V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, V VRTEC JOŽEFE MASLO ILIRSKA BISTRICA IN V KONCESIJSKI VRTEC ZAVOD NOTRE DAME V ILIRSKI BISTRICI

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
Oddelek za družbene dejavnosti  in

Enote vrtcev pri OŠ Jelšane, OŠ Toneta Tomšiča Knežak, OŠ Podgora Kuteževo, OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad in OŠ Rudija Mahniča Brkinca Pregarje, Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica in koncesijski vrtec Zavod Notre Dame Ilirska Bistrica na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica o organizaciji predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica, št. 602-2/2019-18, z dne 11.7.2019, objavljajo
Razpis prostih mest za šolsko leto 2020/2021 v naslednjih programih:

– celodnevni program (9-urni program),
– poldnevni program  (6-urni program)

 in v naslednjih enotah vrtcev:

  1. enota vrtca pri OŠ Jelšane,
  2. enota vrtca pri OŠ Toneta Tomšiča Knežak,
  3. enota vrtca pri OŠ Podgora Kuteževo,
  4. enota vrtca pri OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad,
  5. enota vrtca pri OŠ Rudija Mahniča Brkinca Pregarje,
  6. Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica,
  7.  koncesijski vrtec Zavod Notre Dame Ilirska Bistrica.

Vpis bo potekal:

– od 23. marca do 27. marca 2020,
– vsak delovni dan med 7. in 15. uro,
– v sredo, 25. marca 2020, med 7. in 17. uro.

Informacije in vpisni obrazci (vpisni list vrtec_20_21) so dosegljivi v tajništvih osnovnih šol, na sedežu Vrtca Jožefe Maslo Ilirska Bistrica, Rozmanova 25/d, Ilirska Bistrica in na sedežu Zavoda Notre Dame Ilirska Bistrica, Vodnikova ulica 13, Ilirska Bistrica.
Naknadni vpis v oddelke predšolske vzgoje bo možen samo do izpolnitve prostih mest. V primeru, da bi vpisano število otrok presegalo prosta mesta v posamezni enoti vrtca, bodo v enote vrtca sprejeti otroci v skladu s Pravilnikom o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtce (Ur. l. RS, št. 18/11). Starše otrok posebej opozarjamo, da bo naknadni vpis možen samo izjemoma. Občina Ilirska Bistrica kot ustanoviteljica javnih zavodov  lahko ne glede na razpoložljivo kapaciteto oddelkov s sklepom o organizaciji predšolske vzgoje za šolsko leto 2020/21 na podlagi dejanskega vpisa omeji ali razširi obseg  in strukturo programov predšolske vzgoje – tako kvantitativno (število oddelkov) kakor tudi strukturno (dnevni in poldnevni programi) –  v kolikor se stanje oddelkov in vključenih otrok bistveno spremeni oz. presodi, da bi se s spremembo obsega in strukture zagotovilo bolj ekonomično izvajanje predšolske vzgoje.
Številka: 602-1/2020-1

Datum: 27.2.2020

                                                                              Župan Občine Ilirska Bistrica

                                                                                              Emil Rojc, l.r.