ČEBELICE

Skupina Čebelice je kombiniran oddelek drugega starostnega obdobja (1 – 6 let). Z vzgojiteljico predšolskih otrok Tadejo Kerznar, vzgojiteljico predšolskih otrok – pomočnico vzgojiteljice Tjašo Ceglar in vzgojiteljico predšolskih otrok – pomočnico vzgojiteljice Darjo Štembergar Čebelice obiskuje 15 otrok.