PIKAPOLONICE

Skupina Pikapolonice je heterogen oddelek drugega starostnega obdobja (3 – 6 let). Obiskuje ga 19 otrok. Z njima novi svet spoznavata vzgojiteljica predšolskih otrok Majda Ceglar in vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice Melita Iskra.