Zaposleni

RAVNATELJ

Milan Dekleva

STROKOVNE DELAVKE

Tjaša Ceglar, vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice

Majda Ceglar, vzgojiteljica predšolskih otrok

Tadeja Kerznar, vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice

Melita Iskra, vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice

Maja Novaković, vzgojiteljica predšolskih otrok (porodniški dopust)

Helena Padovan, vzgojiteljica predšolskih otrok

Rozana Petrač, vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice

Darja Štembergar, vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice

SVETOVALNA SLUŽBA

Alenka Kastelic Novak, pedagoginja in pomočnica ravnatelja za vrtec

Barbara Rot, logopedinja CKSG Portorož

Nina Škrab, specialni in rehabilitacijski pedagog (VVE Il. Bistrica)