Zaposleni

RAVNATELJ

Matej Grahor

STROKOVNE DELAVKE

Tjaša Ceglar, vzgojiteljica predšolskih otrok, pomočnica ravnatelja za vrtec

Tadeja Kerznar, vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice

Melita Smolej, vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice

Maja Novaković, vzgojiteljica predšolskih otrok

Helena Padovan, vzgojiteljica predšolskih otrok

Rozana Petrač, vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice

Darja Štembergar, vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice

SVETOVALNA SLUŽBA

Dolores Štembergar, svetovalna delavka

Maja Hrvatin Gorjanc, logopedinja, zunanja sodelavka (CKSG Portorož)

Timea Jenko, pedagog (VVE Il. Bistrica)